تماس با ما

آدرس:
تهران – کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج – جاده اندیشه – بعد از پل دوم – خیابان ستایش
(به طرف باغ تالار قصر سفید) – پلاک ۳۱ ‎

کد پستی:
۳۷۵۴۱۸۱۱۱۱

تلفکس:
‎ ۰۲۱-۴۶۰۷۳۸۷۶

۰۲۱-۴۶۰۷۳۹۰۸

موبایل مدیریت:
جناب آقای احمدعلی بدری ۰۹۱۲۱۷۷۵۴۷۸

جناب آقای شهرام بدری ۰۹۱۲۱۵۹۷۷۹۸

موبایل واحد IT (ارتباط با اینستاگرام و تلگرام):
جناب آقای محسن بدری ۰۹۳۵۲۵۳۵۵۱۷

:Website 1
www.badry-co.com

:Website 2
www.badry-co.ir

:E_mail 1
info@badry-co.com

:E_mail 2
badryco@yahoo.com

:E_mail 3
badryco@gmail.com

:Instagram Page
https://instagram.com/badryco

:Telegram Channel
https://telegram.me/Badri_Bakelite