تماس با ما

آدرس جدید:
تهران – کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج – جاده اندیشه – بعد از پل دوم – خیابان ستایش
(بطرف باغ تالار قصر سفید) – پلاک ۳۱ ‎

کد پستی جدید:
۳۷۵۴۱۸۱۱۱۱

تلفکس جدید:
۴۶۰۷۳۹۰۸(۰۲۱) – ‎ (۰۲۱)۴۶۰۷۳۸۷۶

موبایل مدیریت:
حاج آقا بدری ۰۹۱۲۱۷۷۵۴۷۸ – شهرام بدری ۰۹۱۲۱۵۹۷۷۹۸

موبایل واحد IT و ارتباط با نرم افزار تلگرام:
محسن بدری ۰۹۳۵۲۵۳۵۵۱۷

:Website
www.badry-co.com

:E_mail 1
info@badry-co.com

:E_mail 2
badryco@yahoo.com

:E_mail 3
badryco@gmail.com

:Instagram Page
badryco

:Telegram Channel
telegram.me/Badri_Bakelite